Wednesday, February 5, 2014

வார்த்தை தேடுகிறேன்....

Photo: இடைவெளி தீர வழி என்ன என்னவளே..!!
என் அன்பு மொத்தமும் முத்தமாய்
முதலீடு வைத்ததாலா??
விட்டில் பூச்சியானதம்மா மொத்த 
அன்பும்  முத்தமாய்
வினாடிகள் கூட எனக்கானதாக இல்லை
மொத்தமும் உனக்கானதாய் இருக்க
வார்த்தை தேடுகிறேன் உன்னிடம் 
என் மனம் சொல்ல ..!!!

கவிதையாக்கம்
**தமிழ்ச்செல்வி நிக்கோல்ஸ்**


இடைவெளி தீர வழி என்ன என்னவளே..!!

என் அன்பு மொத்தமும் முத்தமாய்


முதலீடு வைத்ததாலா??


விட்டில் பூச்சியானதம்மா மொத்த 


அன்பும் முத்தமாய்


வினாடிகள் கூட எனக்கானதாக இல்லை


மொத்தமும் உனக்கானதாய் இருக்க


வார்த்தை தேடுகிறேன் உன்னிடம் 


என் மனம் சொல்ல ..!!!

கவிதையாக்கம்
**தமிழ்ச்செல்வி நிக்கோல்ஸ்**

2 comments: